Internationaal ondernemen

Internationaal ondernemen

Internationaal ondernemen: er liggen veel kansen en mogelijkheden.

In het buitenland liggen vele kansen en mogelijkheden. Het is dan ook niet zo gek dat sommige bedrijven daar hun geluk gaan zoeken. De Nederlandse overheid geeft bedrijven volop ruimte en hulp om een sterke positie te krijgen op buitenlandse markten. Bedrijven die internationaal willen gaan ondernemen kunnen via bijvoorbeeld de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in aanmerking komen voor bepaalde subsidies en financieringsregelingen.

Ondernemen betekent risico’s nemen. Daarbij maakt het niet uit of u dit in het binnen- of buitenland doen. Natuurlijk wilt u die risico’s zoveel mogelijk beperken. Daarom is het belangrijk dat als u zaken op afstand doet met de juiste organisaties en personen in contact komt. Dat kunnen niet alleen juridische zaken zijn, maar ook bijvoorbeeld financiële, internet en fiscale zaken.

Bijvoorbeeld: hebt u als Nederlandse ondernemer in 2014 BTW betaald in een ander EU-Land, dan kunt u deze buitenlandse BTW in de regel terugvragen. Een teruggaafverzoek moet u vóór 1 oktober 2015 bij de Belastingdienst indienen. Dit is slechts één van de voorbeelden waarmee wij willen zeggen dat regels op alle gebieden vaak gecompliceerd en veranderlijk zijn. Het is bijna onmogelijk dat u overal van op de hoogte bent.

Online expertise nodig? Klik nu

Een nieuw product lanceren op een buitenlandse markt

Intellectueel eigendom is een steeds belangrijker juridisch concept in Europa. Het belang neemt vooral toe omdat enerzijds intellectuele eigendomsrechten vooral betrekking hebben op informatieproducten, anderzijds doordat het particuliere, economische belang van rechthebbenden steeds zichtbaarder is. Er kan een behoorlijke geld(lees: winst)stroom mee gepaard gaan. Dit brengt met zich mee dat zaken duidelijk(er) moeten worden opschreven, zodat er geen misverstanden ontstaan.

Als u een nieuw product op een buitenlandse markt lanceert, dan wilt u niet dat anderen dit klakkeloos namaken. U kunt voorzorgsmaatregelen nemen door uw merk te deponeren en octrooi (patent) aan te vragen voor uw product. Met behulp van octrooien en andere IE (Intellectueel Eigendom)-rechten kunnen bedrijven hun kennis beschermen. Daarbij kunnen er afspraken gemaakt worden over de exploitatie en verdeling van opbrengsten.

De term “intellectuele eigendom” is een verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties zoals software, (web)teksten, games, tools en andere door de mens ontwikkelde uitvindingen. Kort samengevat: intellectueel eigendom ontstaat als u iets bedenkt, ontwerpt of uitwerkt.

Een bedrijf dat een merk wil deponeren kan dat doen in eigen land doen, voor de Benelux of voor de Europese Unie als geheel. Dan wordt het een gemeenschapsmerk genoemd en gedeponeerd bij het Bureau voor de Harmonisatie voor de interne markt (BHIM). Deze is sinds 1984 gevestigd in Alicante, Spanje. Het grote voordeel van een gemeenschapsmerk is dat het bescherming geniet in alle lidstaten van de EU. Niet onbelangrijk als u internationaal wilt ondernemen.

Wanneer een merk eenmaal is ingeschreven, moet het worden gebruikt. Een merk dat binnen vijf jaar na registratie niet normaal is gebruikt, kan vervallen worden verklaard. Bij een gemeenschapsmerk is de vervaldatum in sommige gevallen iets langer.

Internationaal ondernemen vergt een goede voorbereiding

Internationaal ondernemen vergt een goede voorbereiding. Door u goed voor te bereiden en de juiste partners te kiezen bespaart u tijd, geld en energie. U kunt hierdoor kansen grijpen en valkuilen omzeilen. Als full service internationaal internetbureau zijn wij u graag behulpzaam bij al uw internetzaken. Wij bieden kwaliteitsoplossingen als het gaat om online marketing, webdesign, SEO en nog veel meer om uw bedrijf online in het buitenland succesvol te laten zijn. Neemt u maar eens vrijblijvend contact met ons op.

Comments are closed.