Webteksten redigeren

Webteksten schrijven, redigeren en corrigeren is ons vak!

Een eigen website is vaak een stevige investering voor een bedrijf, zeker als u pas begint. Om de kosten zo laag mogelijk te houden schrijven veel ondernemers hun eigen webteksten, want iedereen kan toch schrijven. Of is het toch moeilijker dan dat het op het eerste gezicht lijkt?

Vol goede moed worden er webteksten geschreven, maar wanneer schrijven uw vak niet is, sluipen er bijvoorbeeld gemakkelijk taal-, spel- en stijlfouten in de teksten, die u vaak zelf niet ziet. SEO webteksten schrijven, redigeren en corrigeren is een vak apart en daarom besteden veel bedrijven dit specialisme uit.

Ervaren tekstschrijver nodig?
Klik nu

Spel- of taalfouten in webteksten

Fouten in een website tekst zijn een doorn in het oog van menig lezer! De kleine oneffenheden storen bezoekers en doen af aan de professionele uitstraling van uw website.

U investeert een heleboel geld om een prachtige website neer te zetten en nu knapt de bezoeker af op een enkele tikfout. Zonde toch? Laat daarom altijd uw webteksten redigeren, zodat u goed voor de dag komt.

Wat veel mensen niet weten is dat er een duidelijk verschil is tussen het (laten) redigeren, corrigeren of herschrijven van webteksten. Hieronder leggen wij u het verschil uit.

Redigeren van webteksten

Het redigeren van webteksten komt in de praktijk het meeste voor.

U slaakt een zucht van verlichting, want de concepttekst is klaar, goed opgebouwd en inhoudelijk in orde, de leesbaarheid is nog niet optimaal en misschien bent u zo met de inhoud bezig geweest dat u als het ware ‘blind’ bent geworden voor het taalgebruik.

Bij ingewikkelde of technische teksten kloppen misschien niet alle verwijzingen, grafieken of schema’s, zijn de zinnen misschien te lang of staan er onduidelijkheden in.

Sluit uw taalgebruik wel aan bij uw doelgroep? Dit zijn belangrijke aandachtspunten die bij het redigeren van webtekst onder de loep worden genomen.

Corrigeren van webteksten

Eindelijk, u bent bijna zover! De concepttekst is al een heel eind op orde. Het redigeren van de webteksten is wellicht reeds gedaan. Er moeten enkel nog grammaticale fouten, spelfouten en interpunctiefouten (punten, komma’s, puntkomma’s) uit gehaald worden. De puntjes worden op de i gezet. Dat is feitelijk het corrigeren van webteksten.

Webteksten (SEO) herschrijven

Soms hebt u net even iets meer nodig dan alleen een steuntje in de rug op het gebied van grammatica en spelling voor de webteksten van uw bedrijf.

Dit komt onder andere voor bij kwalitatief slecht vertaalde teksten naar het Nederlands (soms bij een kwalitatief minder goede brontekst), bij erg ingewikkelde stukken tekst waarbij ook de opbouw van het verhaal nog niet duidelijk is, of bij een vastgelopen schrijfproces.

Tot slot mogen we het SEO gedeelte van uw website teksten zeker niet vergeten. Vanzelfsprekend moet er worden geschreven voor bezoekers, maar dat neemt niet weg dat Google niet over het hoofd mag worden gezien! U wilt immers gevonden worden.

Té veel vakjargon in webteksten kan de doodsteek zijn

Té veel vakjargon in webteksten is slechtHet corrigeren, redigeren of herschrijven van eigen webteksten is een tijdrovende bezigheid. Tijd die u beter kan gebruiken om u bezig te houden met uw corebusiness.

De kans dat uw uitdrukkingen of zinnen gebruikt die voor u vanzelfsprekend zijn, maar voor uw bezoekers niet, is een reëel gevaar. Daarbij kan té veel vakjargon de doodsteek zijn voor een heldere communicatie.

Sluit het taalgebruik in uw webteksten voldoende aan bij uw doelgroep?

Tuurlijk, want iedereen kan schrijven voor zijn eigen doelgroep, toch? Of slaat de twijfel toe? Is de structuur duidelijk? Loopt uw tekst optimaal? Sluit uw taalgebruik voldoende aan bij uw doelgroep? Gebruikt u niet teveel vakjargon?

Bij het redigeren van uw webteksten wordt op al deze zaken gelet, zodat u kunt voorkomen dat uw teksten onnodige vragen of irritaties oproepen.

Een eenvoudige en duidelijk leesbare tekst houdt de aandacht van een bezoeker langer vast.

Met plezier wordt gelezen wat u te bieden heeft. Het laten redigeren van uw webteksten is dan ook zeker meer dan de moeite waard! Neemt u toch eens contact op voor meer informatie.